Ønsker dere synlighet i media rundt egen
merkevare, produkter og tjenester?

Vi hjelper deg gjerne!

Vi bistår med virksomheter med å finne riktige kommunikasjonstiltak for å skape synlighet gjennom dagspresse, fagpresse, digitale medier m.m.

Gjennom dialog med virksomheten, kartlegging og analyse finner vi i fellesskap frem til en strategisk tilnærming med konkrete pressetiltak og bistår gjerne gjennom hele prosessen fra idéstadie til praktisk gjennomføring. Vår målsetning er å gjøre virksomheten selv i stand til å håndtere presse både proaktivt og reaktivt i største mulige grad.

Vi hjelper deg med:

  • Workshops og idémyldring
  • Utforme og konkretisere budskap
  • Interessentanalyser (indentifisere og kartlegge interessenter/målgrupper)
  • Kanalstrategi (finne de gode måtene å treffe målgrupper på)
  • Utarbeide PR-kampanjer
  • Utarbeidelse og produksjon av pressemateriell
  • Innsalg og oppfølging av pressesaker
  • Arrangere presseseminarer og pressekonferanser
  • Skrivetrening og medietrening